Platform sürümleri

Platform sürümü bilgilerini Android Studio'nun Yeni Proje Oluşturma sihirbazında ve Google Play Console'daki Erişim ve Cihazlar bölümünde bulabilirsiniz.

Ekran boyutları ve yoğunlukları

Bu bölümde, ekran boyutu ve yoğunluğunun bir kombinasyonuyla tanımlanan, belirli bir ekran yapılandırmasına sahip cihazların göreli sayısı hakkında veriler sağlanır. Android, farklı ekran yapılandırmaları için kullanıcı arayüzlerinizi tasarlama şeklinizi basitleştirmek amacıyla, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi gerçek ekran boyutları ve yoğunluk aralığını birkaç gruba ayırır.

Uygulamanızda birden fazla ekran yapılandırmasını nasıl destekleyebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için Birden Fazla Ekranı Destekleme bölümünü okuyun.

Veriler, 23 Nisan 2024'te sona eren 7 günlük bir dönemde toplanmıştır.
% 0,1'den az dağılımı olan ekran yapılandırmaları gösterilmez.

Daha sağlam ve ayrıntılı ekran verileri için Google Play Console'daki Erişim ve cihazlar bölümünü kullanın.